Rekrytering behöver varken ta lång tid eller vara dyrt!